Ana sayfa » Kategori bazında arşiv » Orta Çağ Mimarisi

NEHRİN ALTINDAN TARİH ÇIKTI

\ \ \ \

NEHRİN ALTINDAN TARİH ÇIKTI

NEHRİN ALTINDAN TARİH ÇIKTI Macaristan’da yaşanılan kuraklık, ülkenin Tuna’dan sonra en büyük akarsuyu olan Tisa ( Tisza )’da suların çekilmesine sebep olurken, altından çıkan 1562 yılına tarihli Osmanlı köprüsü şaşkınlık yarattı. İHA’dan alınan bilgilere göre, Szolnok şehrindeki Janos Damjanich Müzesi arkeoloğu Dr. Robert Kertesz, Osmanlı İmparatorluğu’nun Szolnok şehrini 1552 yılında fethettiğini, 1562 yılına gelindiğinde Budin Paşası Güzelce Rüstem Paşa’nın […]

OSMANLI MİMARİSİ

\ \

OSMANLI MİMARİSİ

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yeri ve tarihi müverrihler arasında daima ihtilaflı bir konu olmuştur.Kimi tarihçiler 1299 yılında Söğüt‘de kurulduğunu iddia ederken, kimileri 1302 yılında Yalova‘da kurulduğunu iddia etmektedir.Ancak pek tabii ki yaygın görüş Bilecik’in Söğüt ilçesinde kurulduğu yönündedir. Erken dönem Osmanlı mimarisinde, Selçuklu, Bizans, Erken Dönem Anadolu Türk Mimarisi, Memlük ve İran mimarisinin etkileri belirgin bir […]