MİLATTAN ÖNCE ANADOLU’DA TÜRK VARLIĞI

Türkler Anadolu'ya Malazgirt'le Gelmedi

Düz veya dalgalı saçları, belirgin elmacık kemikleri ve geniş alınlı olmaları ile göze çarpan, beyaz ırka mensup, doğa aşığı kişilerdir Asya Türkleri.Genel kanının aksine, ekseriyeti yerleşik hayat süren bu milletin konar-göçer bireyleri Orta Çağ’ın Kan ve Aşk Kokan Büyülü Havası‘nda değil, milattan binlerce yıl önce, Prehistorik Dönem‘de göç etmişlerdir Anadolu’ya.

Ön Türkçe bilen bilim insanları” ile tarih biliminde mesafe katedildikçe, ” Türklerin Anadolu’ya Girişi ” hakkında her geçen gün daha net bilgilere sahip olmaktayız.Anadolu’da siyasi çıkarları olan devletlerin Ön Türkçe bilmeyen tarihçileri tarafından yazılan tarihten takdir edersiniz ki, objektiflik, dolayısıyla da bilimsellik beklemek biraz abes olur…

Hâl böyle, konuyu pek de dağıtmanın lüzûmu yok, o yüzden arkanıza yaslanın ve MİLATTAN ÖNCE ANADOLU’DA TÜRK VARLIĞI ‘na dair bilimsellikle çelişmeyen araştırmalara birlikte göz atalım:

ÇİLGİRİ YAZITI

Prof. Dr. Muvaffâk Uyanık tarafından Van’ın Çilgiri kasabasında bulunan, MÖ 6000 ilâ 7000‘ler arasına tarihlendirilen Öz Türkçe yazıt.İlk zamanlar, 45 cm çapında olan bu mermer silindir, üzerindeki haça benzer sembol ve Ermenice yazılar dolayısıyla Ermeni mezar taşı olarak düşünülmüş; ancak Prof. Dr. Kâzım Mirşan tarafından yapılan incelemede malum sembolün bir Türk tamgası (damgası) olduğu, Ermenice yazıların ise sonradan kazındığı saptanarak araştırmalar yoğunlaştırılmıştır.Sıradan bir mezar taşı olmadığının idrak edilmesine müteâkiben Van Müzesi‘nin bahçesinden kaldırılarak kapalı alana taşınan eser, bizzat Mirşan tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Öz Türkçe olarak kayda geçirilmiştir.Çilgiri Yazıtı

Ongu utus Ögis ( UYGARLIKLARIN İLK ÖNCE OLUŞUMUNU SAĞLAYAN ( ÖGİS ) PEYGAMBER )

Oq at ögis ( OQ’LARIN İÇİNDEN ÇIKMIŞ OLAN ÖGİS’TİR )

Ongu on oqun ( OQ’LARIN UYGAR OLMASINI SAĞLAMIŞ OLAN O )

Ata Oq Us Ësis ( OQ’LARIN KAĞAN ( uS ) ATASI OLARAK ANILMALIDIR )

Işı Öziçiş Bolu ( CENNETTE YER ALABİLMİŞ OLMA )

Ub oz bu ( TANRI’YA AŞMA DEMEKTİR İŞTE )

Ësi Ögis aşınç ( ÖGİS’İMİZİN CANI ORAYA AŞMIŞ BULUNUYOR )

Orta kısımda bulunan haça benzer sembol OQ diye okunmakta olup, yeryüzünde var olan ve günahsız kişi gibi anlamları karşılamaktadır.

 

HAKKARİ’NİN BİLİNMEYEN TARİHİ

Hakkari Kalesi’nin kuzey eteklerinde şans eseri olarak bulunup, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Veli Sevin öncülüğünde yapılan kazı çalışmaları neticesinde açığa çıkartılan, MÖ 1200’lü yıllara ait Türk mezar taşları…

 

 

MİDAS (YAZILIKAYA) YANILGISI

Yazılıkaya (1) (1)

Fotoğraf kaynağı: https://tr.wikipedia.org/

Yanılgı diyoruz; çünkü mâlum isim yazıtı okuyamayan batılı bilim adamları tarafından verilmiştir.Anadolu tarihi için önemi büyük olan yapıt MÖ 1200‘lü yıllara tarihlendirilmekte olup, 20 metre yükseklik ve 24 metre genişliğe sahiptir.

YAZITA MİDAS İSMİNİN VERİLİŞİ

Bir zamanlar Devlet-i Aliyye kuvvetlerine topçuluk eğitimi vermiş olan İngiliz Yüzbaşı William Martin Leake ve yanındaki ekip tarafından, 1800’lü yılların başında gerçekleştirilen Kıbrıs seyahati esnasında keşfedilir Yazılıkaya.

Gördükleri ihtişamlı yapı karşısında adeta paralize olan grup üyeleri, kendilerine geldikleri gibi çizimler yapmaya ve yazıları anlamlandırmaya koyulur.

Onlar, yazıtın eski zamanlardan kalma bir tür Grekçe olduğunu düşünmekte ve bu yönde yorumlamaya çalışmaktadırlar.

İlk aşamada anıtın sağ duvarı boyunca yukarıdan aşağıya uzanan yazının başlangıç kısmını ele alır ve ”BABA” ifadesini, Grekçede “Papas-Papias” olarak yorumlayarak, Tanrı Jüpiter ile bağdaştırırlar.

Sonrasında ise sağ üst köşede, akroter yönünde uzanan metine odaklanir ve orta kısımdaki bir sözcüğü MİDAS şeklinde yorumlayarak, yapıtın Yunan kültürüne ait olduğuna kanaat getirirler.

Diğer kısımlar ise muammadır; çünkü ne kadar benzetme yapsalar da bir türlü Grekçe ile bağdaştıramazlar kelimeleri.

Onların tahminden öteye geçemeyen, bilimsellikten bütünüyle uzak olan bu incelemelerine rağmen, Yazılıkaya yıllar boyunca Midas Anıtı olarak anılmış, yazıtın ise Grekçe olduğu kesinmiş gibi deklare edilmiştir.

Taa ki yakın tarihimizde, Ön Türkçe uzmanı olan Prof. Dr. Kazım Mirşan yapıt üzerinde araştırma yapana kadar:

AT ESİÇ OZ [ ( BEDENDEN) ATILARAK ( CENNETTE ) YER ALAN ]

AT ERİK ESİT [ ATILMA ERKİ SAHİBİ ]

UÇUB İTİGÜW [ UÇURULMAK SÛRETİYLE ]

AP – AT EBİNİZ [ APARILARAK, ( GÖTÜRÜLEREK ) ]

EMİN ELİTİS [ İLETİLMİŞ OLAN ( YANİ TANRI’SINA KAVUŞMUŞ OLAN KİŞİ ]

AP AT EBİT [ ( VÜCUTTAN ) ATILARAK APARILMA DÜZENİNDEKİ ]

ÖG ESİTİC İS EBİT [ İŞBU KRAL CANI ]

ÖTÜK ESİÇ İS [ (ÖBÜR DÜNYÂYA) GEÇMİŞ CANDIR ]

UÇUD AT UÇ OZ [ ÇÜNKÜ O, UÇUD ( ÂLLÂH TARAFINDAN TÂYİN EDİLMİŞ OLAN LİDER ) İDİ VE ATILARAK UÇMAK SURETİ İLE ( CENNETTE ) YERİNİ ALMIŞ ? ]

ÖK ÖTÜK AT [ RABBE GEÇMEK ÜZERE ( BEDENDEN ) ATILMA ]

EMİÇ – EMİÇ [ NASİBİNE ERİŞİLEN ]

EBİT ESİNÇ [ DÜZENDEKİ ]

ÖG ERİN [ KRAL OLARAK ]

ESİTİBİN ONÇ [ BİLİNEN ]

İK USUN [ İKİLİ VÜCUT ]

İS A İTÜ [ “CAN EDİLMİŞTİR, ( CAN HALİNE GETİRİLMİŞTİR ) ]

ATAB UÇA ONUNÇ [ ( VÜCUTTAN ) ATILARAK UÇMAĞA MUVAFFÂK OLMUŞ OLMASI HASEBİYLE ]

ONÇ ESİKİÇÜ [ BU ŞEKİLDE BİR TECELLİ İLE ]

Yazılıkaya

Çeviri Prof. Dr. Kâzım Mirşan tarafından yapılmıştır.

CUNNİ MAĞARASI

Cunni Mağarası Atlı Süvari

Erzurum‘un Karayazı İlçesi’nde yer alan Cunni Mağarası‘nda, MÖ 3.000 yıllarına tarihlendirilen süvâri resimleri ile beraber bir hayli sayıda Oğuz tamgası ( damgası ) da bulunmaktadır.Salyamaç Köyü‘nün 6 km kuzeydoğusundaki bu mağara, Anadolu’daki Türk izleri açısından tıpkı diğerleri gibi büyük önem arz etmektedir.

Mağaranın ilk bölümünde bir Orta Çağ kilisesi inşa edilmiş olup, 50 adet tamga, işaret ve betimlemeler ikinci bölümde konumlanmaktadır.Cunni Mağarası

Yer alan 29 çeşit tamga, runik harfler ve dağ keçisi, süvâri gibi motifler aşağıda yer alan 12 Oğuz Boyu‘nu temsil etmektedir:

Cunni Mağarası Yazıtların KarşılaştırılmasıÜç Oklardan, Gök – Han’a bağlı; PeçenekÇuvaldır / ÇuvaldarÇepni, Dağ – Han’a bağlı; SaldurEymur UlaYundlu (Alayuntlu), Demir – Han’a bağlı; İğdir (Yigdir) – Bügdüz, Boz Oklar’dan, Yıldız – Han’a bağlı; Afşar (Avşar), Ay – Han’a bağlı; Yigır (Yazır) ve Gün – Han’a bağlı; BayatKayı.

Prof. Dr. Hamit Zübeyr Koşay tarafından keşfedilen mağara içindeki tamga ve kaya resimleri, bizzat Prof. Dr. Kâzım Mirşan tarafından Divân-ı Lügat-it Türk ve Câmi’ül Tevârih‘teki Anadolu Türkmen aşiretlerinin tamgaları ile karşılaştırılarak analiz edilmiştir.

____________________________________________________________________________

Tüm bu arkeolojik buluntulara ek olarak; Van-Hakkari, Tir-i Sin Yaylası YazıtlarıGavaruh VadisiHırkanis Suyu Mezar Vadisi, Pagan Köyü, Başet Dağı, Put ( Yedi Salkım Köyü ), Cudi Dağı, Varagöz Yaylası, Van Ahtamar YazıtıOy – Onul Trabzon Mağara Yazıtları, Sinop Tersane Kapıüstü Yazıtı, İstanbul Fikirtepe Toprak Kabı, Kemerburgaz Mağarası Toprak Kabı, Erenköy UW-ON Yazıtı, Ödemiş Tamgaları, Side Hamam Yazıtı vb. buluntuları da incelemenizi öneririz.

Konu, Türklerin Anadolu’ya girişinin ekseriya Orta Çağ olarak bilindiği göz önünde bulundurularak, bu yaygın yanlışı düzeltmek adına paylaşılmıştır.

 

MİLATTAN ÖNCE ANADOLU’DA TÜRK VARLIĞI için 2 yorum

  1. Merak ettiğim biz bunları neden böyle öğremiyoruz tarih ile ilgilenmeme rağmen ilk defa bu prof un adını duydum.Bu benim için bir utanç umarım tarihi yanılgıları düzeltiriz

    • Orta Çağ'a Yolculuk

      Öncelikle, bu coğrafyada Türk tarihi üzerine araştırma yapmanın bazı kompleksli veya kindar çevrelerce naçiz olarak addedildiği büyük bir gerçek.Bunun haricinde, ana akım medyanın üzerine eğilmeye değer gördüğü konular arasında ne yazık ki magazin, futbol vb. başı çekmekte.Sadece sizin adınıza değil, hepimizin adına utanç kaynağı…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir