TARİH ÖNCESİ DÖNEMDE HAKKARİ

Milattan Önce Anadolu'da Türk İzleri

Kırgızistan‘da bulunan Tanrıdağları‘nın bir koludur Aladağlar.Yaklaşık olarak 1,000,000 km²‘lik alanı kaplayan bu sıradağların zirveleri, sahip olduğu yüz binin üzerindeki Türk kaya resmi ile kaya resmi alanları arasında daima mühim bir yere sahip olmuştur.

2005 yılında, Bursa Türk Ocakları bünyesinde bizzat ekibi ile Saymalıtaş‘a intikal eden Kazım Mirşan tarafından yürütülen araştırmalarda, bölgedeki buluntuların Anadolu‘da açığa çıkartılan buluntular ile ayırt etmesi güç benzerlikler barındırdığı keşfedilmiş, çalışmalar Küçük Asya‘nın gerçek tarihini öğrenmek amacıyla bu doğrultuda yoğunlaştırılmıştır.

Yukarıda gördüğünüz iki kaya resmi, Hakkari, Gevaruk Yaylası‘nde yer alan Türk tamgaları ( damgaları )dır.

Tıpkı Tanrıdağları‘ndaki gibi ok-yay ve dağ keçisi sembollerinin işlendiği Anadolu‘nun bu nadide toprakları, sahip olduğu sayısız Türk runik yazıtıyla da dikkatleri celbetmektedir.

Türkler Anadolu'ya Malazgirt'le GelmediMilattan Önce Anadolu’da Türk Varlığı

Düz veya dalgalı saçları, belirgin elmacık kemikleri ve geniş alınlı olmaları ile göze çarpan, beyaz ırka mensup, doğa aşığı kişilerdir Asya Türkleri.Genel kanının aksine, ekseriyeti yerleşik hayat süren bu milletin konar-göçer bireyleri, Orta Çağ’ın Kan ve Aşk Kokan Büyülü Havası‘nda değil, milattan binlerce yıl önce, Prehistorik Dönem‘de göç etmişlerdir Anadolu’ya.

Bilim ışığında araştırmalar gerçekleştiren uzmanlar bölge üzerine eğildikçe, Hakkari‘nin flu olan Orta Çağ öncesi tarihi bayağı bir berraklaşacak gibi duruyor…

Dipnot : Türk Halkbilimci, Bilimsel Araştırmacı ve Yazarlık vasıflarına sahip olan Prof.Dr. Haluk Tarcan‘ın ” TÜRKLÜĞÜN ŞİFRELERİNDEN BİRİ HAKKARİ GEVARUK YAYLASIDIR. ” adlı bir makalesinin bulunduğunu belirtmekte fayda var.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir